OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 3 kwietnia 2015 r. (wygasły...)

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.1) oraz Uchwał Rady Gminy Kamienna Góra : Nr XXV/144/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, Nr XLIV/249/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kamienna Góra na stałe obwody głosowania i Nr VI/26/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący :


Nr

obwodu

głosowania


Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji

wyborczej (adres)

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych (właściwy dla głosowania korespondencyjnego)

1

Sołectwa : Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin

Leszczyniec Nr 100, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki


NIE

2

Sołectwa : Czarnów, Pisarzowice, Raszów, Rędziny

Pisarzowice Nr 72, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki


NIE

3

Sołectwa : Janiszów, Przedwojów

Przedwojów Nr 43A

Świetlica Wiejska

TAK

4

Sołectwa : Dębrznik, Ptaszków

Ptaszków Nr 49

Szkoła Podstawowa

NIE

5

Sołectwa : Jawiszów, Krzeszów. Lipienica, Olszyny

Krzeszów ul. Kalwaria Nr 1, Centrum Biblioteczno-Kulturalne

TAK

6

Sołectwa : Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek

Gorzeszów Nr 113

Świetlica Wiejska

NIE

7

Sołectwo Czadrów

Czadrów Nr 26

Świetlica Wiejska

TAK

8

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

Szarocin Nr 1

Dom Pomocy Społecznej

NIE


Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 700 - 2100.


W przypadku ponownego głosowania, zostanie ono przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w godz. 700 - 2100.


Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy do dnia 27 kwietnia 2015 r.


Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończył 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 4 maja 2015 r.


Wójt

(-) Patryk Straus


1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2002 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 03.04.2015. Wygasa 24.05.2015. Odsłon 2078
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony