Zarządzenie Wójta Gminy nr 18/2015 (wygasły...)

 

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2015

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kamienna Góra


Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 - zarządzam co następuje :


§ 1 Do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołuje na obszarze Gminy Kamienna Góra Obwodowe Komisje Wyborcze w składach jak w poniższym zestawieniu :


1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Leszczyńcu - Leszczyniec Nr 100, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Andrzej Talarczyk

Leszczyniec

KW Andrzeja Dudy

2

Iwona Anna Poręba

Leszczyniec

KW Magdaleny Ogórek

3

Helena Irena Hildebrand

Janiszów

KW Adama Jarubasa

4

Arkadiusz Krzysztof Maciejowski

Szarocin

KW Mariana Kowalskiego

5

Joanna Anna Skoczeń

Leszczyniec

KW Bronisława Komorowskiego

6

Jagoda Jadwiga Szkaradek

Szarocin

uzupełnienie składu spośród wyborców

7

Teresa Kogut

Ogorzelec

Wójt Gminy


2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pisarzowicach - Pisarzowice Nr 72, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Pisarzowice.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Dominik Dorabiała

Pisarzowice

KW Andrzeja Dudy

2

Ewelina Odelga

Czadrów

KW Magdaleny Ogórek

3

Danuta Marta Zarzycka-Stawiarska

Pisarzowice

KW Adama Jarubasa

4

Marek Henryk Krzyszkowski

Pisarzowice

KW Bronisława Komorowskiego

5

Magdalena Furtak

Ogorzelec

uzupełnienie składu spośród wyborców

6

Kazimiera Izabela Kędzior

Pisarzowice

uzupełnienie składu spośród wyborców

7

Wioletta Maria Świrad

Pisarzowice

Wójt Gminy


3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Przedwojowie - Przedwojów Nr 43A, Świetlica Wiejska.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Halina Fryc

Czadrów

KW Andrzeja Dudy

2

Joanna Oleksiak

Czadrów

KW Magdaleny Ogórek

3

Cecylia Koszkul

Janiszów

KW Adama Jarubasa

4

Urszula Olga Dereń

Przedwojów

KW Pawła Tanajno

5

Teresa Halina Kuś

Przedwojów

KW Bronisława Komorowskiego

6

Jan Gwiżdż

Przedwojów

uzupełnienie składu spośród wyborców

7

Wioleta Magdalena Bakszas

Kamienna Góra

Wójt Gminy


4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ptaszkowie - Ptaszków Nr 49, Szkoła Podstawowa.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Bożena Julia Kolat

Ptaszków

KW Andrzeja Dudy

2

Waldemar Piotr Rekieć

Szarocin

KW Magdaleny Ogórek

3

Wiesława Teresa Dulak

Dębrznik

KW Adama Jarubasa

4

Agata Józefa Wąchała

Dębrznik

KW Bronisława Komorowskiego

5

Janusz Tomasz Potoniec

Przedwojów

uzupełnienie składu spośród wyborców

6

Iwona Barbara Poręba

Ptaszków

uzupełnienie składu spośród wyborców

7

Dawid Wiktor Kusztal

Krzeszów

Wójt Gminy


5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Krzeszowie - Krzeszów ul. Kalwaria Nr 1, Centrum Biblioteczno-Kulturalne.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Maria Szara-Szczecina

Krzeszów

KW Andrzeja Dudy

2

Monika Kimbort

Jawiszów

KW Magdaleny Ogórek

3

Andrzej Janusz Zbyszowski

Janiszów

KW Adama Jarubasa

4

Wioleta Berdychowska

Olszyny

KW Pawła Tanajno

5

Marta Zofia Skoczylas

Czadrów

KW Bronisława Komorowskiego

6

Aleksandra Małgorzata Lipień

Krzeszów

uzupełnienie składu spośród wyborców

7

Alicja Małgorzata Bielak

Olszyny

Wójt Gminy6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gorzeszowie - Gorzeszów Nr 113, Świetlica Wiejska.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Magdalena Lech

Lipienica

KW Andrzeja Dudy

2

Izabela Monika Nagaj

Kochanów

KW Magdaleny Ogórek

3

Remigiusz Jarosław Zbrzyzny

Krzeszów

KW Adama Jarubasa

4

Lucyna Nowak

Krzeszów

KW Bronisława Komorowskiego

5

Arletta Małgorzata Szkaradek

Szarocin

uzupełnienie składu spośród wyborców

6

Anna Bernadeta Trznadel

Czadrów

uzupełnienie składu spośród wyborców

7

Dorota Monika Kózka-Burchardt

Gorzeszów

Wójt Gminy


7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Czadrowie - Czadrów Nr 26, Świetlica Wiejska.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Danuta Ziajkiewicz

Ptaszków

KW Andrzeja Dudy

2

Stanisława Julia Dłużak

Czadrów

KW Magdaleny Ogórek

3

Dominika Grażyna Zbrzyzna

Krzeszów

KW Adama Jarubasa

4

Anna Maria Wiśniewska-Mrowca

Olszyny

KW Bronisława Komorowskiego

5

Wioletta Kachniarz

Krzeszów

uzupełnienie składu spośród wyborców

6

Anna Władysława Stochmal

Czadrów

uzupełnienie składu spośród wyborców

7

Tomasz Andrzej Ojer

Kamienna Góra

Wójt Gminy


8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Szarocinie (DPS) - Szarocin Nr 1, Dom Pomocy Społecznej.


L.p.

Imiona i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Agnieszka Kłos

Ptaszków

KW Andrzeja Dudy

2

Stanisław Dłużak

Czadrów

KW Magdaleny Ogórek

3

Beata Agnieszka Żmudzińska

Przedwojów

KW Adama Jarubasa

4

Elżbieta Paulina Maszczak

Przedwojów

KW Bronisława Komorowskiego

5

Jolanta Fecko

Kamienna Góra

Wójt Gminy


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    

Wójt

Patryk Straus

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 20.04.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 20.04.2015. Wygasa 30.05.2015. Odsłon 2069
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony