2021 (wygasły...)

Roczne sprawozdanie finansowe za rok składa się z poniższych dokumentów zamieszczonych jako załączniki.

- Bilans.
- Informacja dodatkowa.
- Rachunek zysków i strat jednostki.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki:
Bilans_Przedsz.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja dodatkowa.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
RZiS_Przedsz.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
ZZF_Przedszk.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 13.06.2022
Opublikowana przez D. Sowa dnia 13.06.2022. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 205