Plan pracy

Plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2024 rok

21.06.2024r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2023.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

 

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

29.08.2024r.

godz…...

wspólne posiedzenie

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne.

 

08/09.2024 r.

Zapoznanie się z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz mieniem gminy w terenie.

 

20.09.2024r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022 – 2026.

4. Informacja na temat sprzedaży mienia gminnego.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

 

25.10.2024r.

godz. 10:00

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Analiza stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2025 rok.

5. Założenia do budżetu gminy na 2025 rok.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2023-2024.

7. Opiniowanie projektów uchwał.

8. Sprawy różne.

 

22.11.2024r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

 

22.11.2024r.

godz. …...

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Wypracowanie ostatecznej opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2025.

3. Sprawy różne.

 

 

13.12.2024r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2025.

4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

 
 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

 

/-/ Andrzej Bilman

Informacja wytworzona przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024. Odsłon 2399, Wersja 22drukuj
Początek strony