2012

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za I kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za I kwarta ł.

Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2015 14:40
Opublikowana przez D. Sowa dnia 13.11.2015 14:40. Odsłon 1679, Wersja 1