Pomoc dla osób niesłyszących

Język migowy w Urzędzie Gminy Kamienna Góra


W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głucho-niewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN - systemów komunikowania się osób głucho-niewidomych), umożliwia również skorzystanie z tzw. osoby przybranej (członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz, a która to osoba ukończyła 16 lat) ułatwiając jednocześnie komunikowanie się w sprawach administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących klientów informujemy, iż osobą do kontaktu w przypadku załatwiania spraw w tutejszym urzędzie jest Pani Justyna Ferenc – referent ds. organizacyjnych.
Środki wspierające komunikowanie (na te adresy można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie Gminy – oprócz kontaktu telefonicznego dla
przewodników i osób przybranych na numer telefonu 756106292) to:

1. Poczta elektroniczna:
urzad@gminakg.pl
2. Fax:
757442857
3. Strona internetowa:
www.gminakamiennagora.pl

Informacja wytworzona przez dnia 17.03.2014
Opublikowana przez D. Sowa dnia 12.07.2016. Odsłon 2428, Wersja 3drukuj
Początek strony