Pomoc dla osób niesłyszących

Język migowy w Urzędzie Gminy Kamienna GóraW dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głucho-niewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN - systemów komunikowania się osób głucho-niewidomych), umożliwia również skorzystanie z tzw. osoby przybranej (członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz, a która to osoba ukończyła 16 lat) ułatwiając jednocześnie komunikowanie się w sprawach administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących klientów informujemy, iż osobą do kontaktu w przypadku załatwiania spraw w tutejszym urzędzie jest Pani Beata Dąbrowska – inspektor ds. organizacyjnych.
Środki wspierające komunikowanie (na te adresy można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie Gminy – oprócz kontaktu telefonicznego dla
przewodników i osób przybranych na numer telefonu 756106292) to:

1. Poczta elektroniczna:
urzad.gminy@kamiennagora.kei.pl
2. Fax:
757442857
3. Strona internetowa:
www.kamiennagora.kei.pl

Informacja wytworzona przez dnia 10.09.2012
Opublikowana przez D. Sowa dnia 10.09.2012. Odsłon 2301, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony