Ogłoszenie ws. przedłużenia terminu składania ofert (wygasły...)

Kamienna Góra, dnia 03 sierpnia 2020 r.

KROŚ.605.4.2020

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NA SKŁADANIE OFERT

 

na zadanie pn. ”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020”, wykonywanego w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Zamawiający – Gmina Kamienna Góra informuje, że wydłuża termin składania ofert nazadanie pn.”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020”,
do dnia 07 sierpnia 2020 r., do godz. 10.00.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/w:


Z-ca Wójta Gminy
/-/ Małgorzata Buszkiewicz


Brak załączników
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 03.08.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 03.08.2020. Wygasa 24.08.2020. Odsłon 204