Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

 

siedziba: Aleja Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra /budynek Urzędu Gminy/


Kierownik Ośrodka : Maria Jaśnikowska

tel. 756106252 - kierownik

tel. 756106253 - pracownicy socjalni

tel. 756106254 - świadczenia socjalne

tel. 756106225 - faks

adres e-mail: gops@gminakg.pl

http://gopskamiennagora.pl/

 

Majątek w dyspozycji Ośrodka :

środki trwałe - 26 tys. zł.

 

pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 33 tys. zł.

Organizację i zadania określają Statut oraz Regulamin.

- Regulamin organizacyjny.
- Statut.

Informacja wytworzona przez dnia 25.05.2017 8:40
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.05.2017 8:40. Odsłon 4093, Wersja 13