Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

siedziba: Aleja Wojska Polskiego 10 B

58-400 Kamienna Góra

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

 

www.gopskamiennagora.pl

 

 

 

Kierownik

Maria Jaśnikowska

tel. 075 6106252

Maria.jasnikowska@gminakg.pl

 

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Inglot-Reszczyńska

tel: 0756106258

Katarzyna.Inglot@gminakg.pl

(Rejon 3: Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek, Dobromyśl, Lipienica, Szarocin, Janiszów)

 

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

mgr Marzena Piórkowska

tel: 075 6106253

Marzena.Piorkowska@gminkg.pl

(Rejon 4: Ptaszków, Przedwojów, Leszczyniec, Pisarzowice)

 

Starszy pracownik socjalny

Barbara Witowska

tel: 075 6106203

Barbara.Witowska@gminakg.pl

(Rejon 1:Czarnów, Czadrów, Raszów, Rędziny, Olszyny, Jawiszów)

 

Specjalista pracy socjalnej

Helena Szafraniec

tel: 075 6106203

Helena.Szafraniec@gminakg.pl

(Rejon 2: Ogorzelec, Krzeszów, Dębrznik)

 

Stanowisko ds. administracyjnych:

mgr Agnieszka Maguda

tel: 075-6106254

Agnieszka.Maguda@gminakg.pl

 

Asystent rodziny

mgr Natalia Piestrzyńska

tel: 075-6106253

Natalia.Piestrzynska@gminakg.pl

 

 

Świadczenia rodzinne

 

Główny specjalista

mgr inż. Patrycja Jała

tel: 075-6106250

Patrycja.Jala@gminakg.pl

 

 

Inspektor

mgr Edyta Zerka,

tel: 075-6106250

Edyta.Zerka@gminakg.pl

 

Referent

Zuzanna Hatlaś

tel: 075-6106250

Zuzanna.Hatlas@gminakg.pl

 


 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

1. Pomoc społeczna


2. Świadczenia rodzinne

3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

4. Koordynowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 14.05.2018 12:43
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 14.05.2018 12:43. Odsłon 4099, Wersja 16