2016 - 2017

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

ROK SZKOLNY 2016 - 2017

 

 

 

S P I S  T R EŚ C I

 

1. Wstęp………………………………………………………………………

2. Ogólna charakterystyka Gminy Kamienna Góra, ze szczególnym
uwzględnieniem oświaty…………………………………………………..

3. Organizacja oświaty w Gminie Kamienna Góra…………………………..

3.1 Sieć szkół…………………………………………………………

3.2 Informacja o uczniu………………………………………………

3.3 Informacja o zatrudnieniu………………………………………...

4. Warunki kształcenia ………………………………………………………

4.1 Inwestycje ……………………………………………………….

4.2 Remonty …………………………………………………………

4.3 Wyposażenie w środki dydaktycznego ………………………….

5. Wyniki nauczania ……………….………………………………………...

5.1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego………………………………...

5.2 Sukcesy uczniów…………………………………………………

5.3 Dodatkowe działania wspierające proces edukacyjny …………..

6. Nadzór pedagogiczny ……………………………………………………..

7. Dowóz uczniów …………………………………………………………..

8. Finansowanie oświaty w gminie Kamienna Góra ………………………...

9. Zakończenie ……………………………………………………………....

 

3

 

4

5

6

8

12

14

14

15

15

16

16

18

20

23

24

25

27

 

Pełna treść informacji.

 

Informacja wytworzona przez dnia 20.12.2017 18:51
Opublikowana przez D. Sowa dnia 20.12.2017 18:51. Odsłon 276, Wersja 1