2021 (wygasły...)

Roczne sprawozdanie finansowe za rok składa się z poniższych dokumentów zamieszczonych jako załączniki.

- Bilans.
- Informacja dodatkowa.
- Rachunek zysków i strat jednostki.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki:
ZZF_Ptaszkow.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Bilans_Ptaszkow.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
RZiS_Ptaszkow.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja dodatkowa .pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 13.06.2022
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.05.2023. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 197