2020 (wygasły...)

Roczne sprawozdanie finansowe za rok składa się z poniższych dokumentów zamieszczonych jako załączniki.

- Bilans.
- Informacja dodatkowa.
- Rachunek zysków i strat jednostki.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki:
ZZF_Ptaszk.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Bilans_Ptaszk.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
RZiS_Ptaszk.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Inf.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.05.2023. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 197