Skład Osobowy Rady Gminy

Rada Gminy Kamienna Góra 2024-2029

Nazwisko i imiona

Funkcja

Nr
okręgu

Granice okręgu wyborczego

ŁUKASIK Bartłomiej

Przewodniczący Rady Gminy

Komisja Społeczna

4

Sołectwa : Czarnów, Rędziny oraz część sołectwa Pisarzowice obejmująca numery budynków : 76, 78, 84, 84A, 89, 91-126, 128-132, 134-136, 138-143, 145-150, 153, 163, 164, 167-169, 191A, 191B, 200, 205

SONDEJ Przemysław Emil

Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zastępca przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej

8

sołectwo Przedwojów

OGORZAŁEK Kazimierz Bogdan

Drugi Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Komisja Społeczna

13

Sołectwo Lipienica oraz część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice : Michała Englera, Młyńska, Opata Bernarda Rosy, Piotra Brandla, Podklasztorze, Sądecka, Świętej Jadwigi Śląskiej

JANCIK Tomasz

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

15

sołectwo Czadrów

ZARZYCKA Izabela Elżbieta

Przewodnicząca

Komisji skarg, wniosków i petycji

Zastępca przewodniczącej Komisji Społecznej

5

część sołectwa Pisarzowice obejmująca budynki nr:
1-75, 77, 79-82, 85-88, 90, 151-152,
154-162, 165, 170-182, 187, 190, 206

BILMAN Andrzej Piotr

Przewodniczący

Komisji Finansowo – Gospodarczej

9

sołectwa Dębrznik i Ptaszków

HOMONCIK Karolina

Przewodnicząca

Komisji Społecznej

11

Część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice : Benedyktyńska, Cicha, Cysterska, Nadrzeczna, Sportowa, Świętej Anny, Świętego Jana Nepomucena, Zielna

MIKOŁAJCZYK Robert Zdzisław

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Komisja Skarg wniosków i petycji

12

Część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice : Baltazara, Betlejemska, Kacpra, Kalwaria, Księcia Bolka I, Loretańska, Maksymiliana Brokoffa, Melchiora, Michała Willmanna, Osiedle, Plac Jana Pawła II, Świętego Józefa

MALINOWSKA Teresa

Zastępca Przewodniczącej

Komisji skarg, wniosków i petycji

3

sołectwo Szarocin

SERAFINKO Jolanta

Komisja Rewizyjna

14

sołectwa Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów i Krzeszówek

CHODKOWSKI Ryszard

Komisja skarg wniosków i petycji

Komisja Finansowo-Gospodarcza

7

sołectwo Janiszów

FURTAK Jan Andrzej

Komisja Finansowo-Gospodarcza

1

sołectwo Leszczyniec

WOJCIECHOWSKI Mariusz Stanisław

Komisja Finansowo-Gospodarcza

6

sołectwo Raszów

CZERNECKA Natalia Wacława

Komisja Społeczna

2

sołectwo Ogorzelec

MATUSIK Monika

Komisja Społeczna

10

sołectwa: Jawiszów i Olszyny

 

Informacja wytworzona przez Barbara Zięciak dnia 09.05.2024 14:05
Opublikowana przez D. Sowa dnia 09.05.2024 14:05. Odsłon 4611, Wersja 1