2011

 

Budżet Gminy Kamienna Góra na 2011 rok

 

 

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2011.

Załącznik Nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2011.pdf

Załącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2011.pdf

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe na rok 2011r.pdf

Załącznik nr 4- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.pdf

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.pdf

Załącznik nr 6- wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .pdf

Załącznik nr 7 - plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011r.pdf

Załącznik nr 8 - dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.pdf

Załącznik nr 9 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok.pdf

Załącznik nr 10 - objaśnienia do budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2011.pdf

 

Sprawozdanie  z wykonania budżetu 2010.

 

Informacja wytworzona przez R. Kachniarz dnia 09.01.2012 13:43
Opublikowana przez D. Sowa dnia 09.01.2012 13:43. Odsłon 1790, Wersja 1