KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 28 września 2018 r.

 

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy Kamienna Góra.

 

Na podstawie art. 408 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. po. 754, 1000 i 1349) ,

 

Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 01 października 2018 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra,
ul. Aleja Wojska Polskiego 10, Sala Narad.

 

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej oraz umieszczenie na stronie internetowej http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/ Informacja zostanie niezwłocznie przekazana również osobom zgłaszającym listy.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Maria Waniołek

 

 

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 28.09.2018 15:15
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 28.09.2018 15:15. Odsłon 143, Wersja 1