Rada Pożytku Publicznego

Kamienna Góra, 18 czerwca 2018 r.

RI.521.2.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

 

w sprawie listy zgłoszonych kandydatów oraz miejscu i terminie wyborów

przedstawicieli organizacji do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), i § 5 ust. 8 Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania, ogłaszam listę zgłoszonych kandydatów.

Jednocześnie informuję, że nie określą się terminu wyborów do Gminnej Rady Działalności w związku z brakiem prawidłowo zgłoszonych kandydatów z okręgu 2. Jak stanowi § 7 ust. 4 Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania, przedstawicielami organizacji w Radzie Pożytku Publicznego zostaje 2 kandydatów zgłoszonych z okręgu 1 i 2 kandydatów zgłoszonych z okręgu 2, w celu zapewnienia odpowiedniej reprezentatywności organizacji. W zaistniałej sytuacji niemożliwe jest prawidłowe przeprowadzenie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

I. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW:

 

Okręg 1

Czarnów, Dębrznik, Janiszów, Leszczyniec,

Nowa Białka, Ogorzelec, Pisarzowice,

Przedwojów, Ptaszków, Rędziny, Raszów, Szarocin

Okręg 2

Czadrów, Dobromyśl, Gorzeszów, Jawiszów,

Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek,

Lipienica, Olszyny

Pan Zdzisław Boroń

zgłoszony przez Gminne Zrzeszenie LZS

 

Pan Bartłomiej Łukasik

zgłoszony przez UKS Maraton Pisarzowice

 

Pani Elżbieta Maszczak

zgłoszony przez LKS „Czarni Przedwojów”

 

Pan Adam Ryczko

zgłoszony przez OSP Ptaszków

 

Pan Marek Budnik

zgłoszony przez OSP Leszczyniec

 

 

 

Wójt Gminy

/-/

Patryk Straus

 

 

Informacja wytworzona przez E.Bortnowska dnia 18.06.2018
Opublikowana przez E. Bortnowska dnia 18.06.2018. Odsłon 1953, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony