Rada Pożytku Publicznego

Kamienna Góra, 16 lipca 2018 r.


RI.521.3.2018

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

 

w sprawie listy kandydatów oraz miejscu i terminie

przedstawicieli organizacji do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), i § 5 ust. 8 Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania, ogłaszam listę prawidłowo zgłoszonych kandydatów, informację o planowanym przebiegu wyborów, a także miejsce i termin wyborów przedstawicieli organizacji do składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze.

 

I. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW:

 

Okręg 1

Czarnów, Dębrznik, Janiszów, Leszczyniec,

Nowa Białka, Ogorzelec, Pisarzowice,

Przedwojów, Ptaszków, Rędziny, Raszów, Szarocin

Okręg 2

Czadrów, Dobromyśl, Gorzeszów, Jawiszów,

Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek,

Lipienica, Olszyny

Pan Zdzisław Boroń

zgłoszony przez Gminne Zrzeszenie LZS

Pan Grzegorz Żurek
zgłoszony przez Europejską Perłę Baroku

Pan Bartłomiej Łukasik

zgłoszony przez UKS Maraton Pisarzowice

 

Pani Ryszarda Wąsiel
zgłoszona przez Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich

Pani Elżbieta Maszczak

zgłoszona przez LKS „Czarni Przedwojów”

 

Pan Adam Ryczko

zgłoszony przez OSP Ptaszków

 

Pan Marek Budnik

zgłoszony przez OSP Leszczyniec

 

 

 

II. PLANOWANY PRZEBIEG WYBORÓW:

 

  1. W wyborach organizacje głosują za pośrednictwem delegatów.

  2. Organizacja ma prawo wystawić jednego delegata co znaczy, że dysponuje jednym głosem wyborczym.

  3. Organizacja jest zobowiązana przedłożyć pisemną informację o osobie delegata, najpóźniej przed rozpoczęciem wyborów. Wzór takiej informacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

  5. Organizacja za pośrednictwem delegata może nie później niż w terminie 5 dni przed wyznaczonym terminem wyborów złożyć powiadomienie o zamiarze głosowania korespondencyjnego. W dniu złożenia powiadomienia delegat osobiści i za pokwitowaniem odbiera pakiet wyborczy.

  6. Delegat zobowiązany jest do złożenia odpowiednich kopert do siedziby Urzędu Gminy w Kamiennej Górze w godzinach pracy urzędu, nie później niż w dzień poprzedzający termin wyborów.

  7. Głos jest ważny gdy delegat postawi znak „X” przy nazwisku co najmniej jednego i nie więcej niż czterech kandydatów na otrzymanej karcie do głosowania.

  8. Przedstawicielami organizacji w składzie osobowym Gminnej Rady Pożytku Publicznego zostaje dwóch kandydatów z każdego okręgu, którzy w przeprowadzonym głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW:

 

  1. Wybory przedstawicieli organizacji do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród wyżej wymienionych kandydatów odbędą się w dniu 26 lipca 2018 r., (czwartek) o godz. 14.00.

  2. Wybory odbędą się w sali posiedzeń (pok. 401) Urzędu Gminy Kamienna Góra, ul. Aleja Wojska Polskiego 10.

 

Informacja wytworzona przez E.Bortnowska dnia 16.07.2018
Opublikowana przez E. Bortnowska dnia 18.07.2018. Odsłon 1953, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony