Rada Pożytku Publicznego

Kamienna Góra, 20 grudnia 2017 r.

RI.521.2.2017

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

w sprawie listy zgłoszonych kandydatów oraz miejscu i terminie
 wyborów przedstawicieli organizacji do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku PublicznegoNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), i § 5 ust. 8 Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania, ogłaszam listę prawidłowo zgłoszonych kandydatów, informację o planowanym przebiegu wyborów, a także miejsce i termin wyborów przedstawicieli organizacji do składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze.

I. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW:

 

Okręg 1

Czarnów, Dębrznik, Janiszów, Leszczyniec,

Nowa Białka, Ogorzelec, Pisarzowice,

Przedwojów, Ptaszków, Rędziny, Raszów, Szarocin

Okręg 2

Czadrów, Dobromyśl, Gorzeszów, Jawiszów,

Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek,

Lipienica, Olszyny

Pani Teresa Ciszek

zgłoszona przez LKS Amfibolit Leszczyniec i Stowarzyszenie Leszczynieckie Perspektywy

Pan Zdzisław Boroń

zgłoszony przez Gminne Zrzeszenie LZS

Pan Bartłomiej Łukasik

zgłoszony przez UKS Maraton Pisarzowice

Artur Kubieniec

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej „Brama Czadrowska”

Pani Elżbieta Maszczak

zgłoszony przez LKS „Czarni Przedwojów”

 

Pan Adam Ryczko

zgłoszony przez OSP Ptaszków

 

Pan Marek Budnik

zgłoszony przez OSP Leszczyniec


 

 

II. PLANOWANY PRZEBIEG WYBORÓW:

1. W wyborach organizacje głosują za pośrednictwem delegatów.
2. Organizacja ma prawo wystawić jednego delegata co znaczy, że dysponuje jednym głosem wyborczym.
3. Organizacja jest zobowiązana przedłożyć pisemną informację o osobie delegata, najpóźniej przed rozpoczęciem wyborów. Wzór takiej informacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Głos jest ważny gdy delegat postawi znak „X” przy nazwisku co najmniej jednego i nie więcej niż czterech kandydatów na otrzymanej karcie do głosowania.
6. Przedstawicielami organizacji w składzie osobowym Gminnej Rady Pożytku Publicznego zostaje dwóch kandydatów z każdego okręgu, którzy w przeprowadzonym głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów.

III. TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW:

1. Wybory przedstawicieli organizacji do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród wyżej wymienionych kandydatów odbędą się w dniu 18 stycznia 2018 r., (czwartek) o godz. 14.00.
2. Wybory odbędą się w sali posiedzeń (pok. 401) Urzędu Gminy Kamienna Góra, ul. Aleja Wojska Polskiego 10.


Wójt Gminy
/-/
Patryk Straus

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 21.12.2017
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 21.12.2017. Odsłon 1953, Wersja 8drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 15  prawy
Początek strony