Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpra (wygasły...)

W dniu 9 września 2022 r. o godzinie 14:00 odbyło się zebranie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Na zgłoszenie się chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach czekano 20 minut i o godzinie 14:20, w związku z niezgłoszeniem się kogokolwiek do konsultacji, zebranie zostało zamknięte.

Do projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok nie wpłynęły również uwagi w formie pisemnej bądź elektronicznej.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 26.10.2022
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 29.11.2022. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 84
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony