OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA w sprawie konsultacji społecznych. (wygasły...)

Kamienna Góra, 16 sierpnia 2021 r.

OS.523.4.2021

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

 

w sprawie konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy
Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 ze zm.), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBACH KONSULTACJI:

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.

   

 2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

  - zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy (od 19.08.2021 r. do 08.09.2021 r.),

  - zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie w terminie od 19.08.2021 r. do 08.09.2021 r.,

  - zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 1400, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 402) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra).

   

 3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

   

 4. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.

   

 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Barbara Zięciak, tel. 75 610 62 83, e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl

 

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI:

 1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.
 2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 

III. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 2. Wzór formularza konsultacji.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 16.08.2021
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 03.03.2022. Wygasa 23.08.2022. Odsłon 83
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony