POSTANOWIENIE NR 330/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 23 września 2019 r. w s (wygasły...)

 
 
POSTANOWIENIE NR 330/2019
 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kamienna Góra
 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  684  i  1504)  Komisarz  Wyborczy  w  Jeleniej  Górze  I
postanawia, co następuje:
 
§ 1.
 
W  celu  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu
Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień  13  października  2019  r.,  powołuje  się
obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr
1 – 8 do postanowienia.
 
§ 2.
 
Składy  Komisji  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
Komisarza  Wyborczego  w  Jeleniej  Górze  I  oraz  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu
Gminy Kamienna Góra.  
 
§ 3.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
pełniący funkcję
Komisarza Wyborczego
w Jeleniej Górze I
 
 Michał Chudzik
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do postanowienia nr 330/2019  
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  
z dnia 23 września 2019 r.
 
 
Załącznik nr 1
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki, Leszczyniec
100, 58-400 Kamienna Góra:

 
1.  Teresa Halina Ciszek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Leszczyniec
2.  Helena  Elżbieta  Fułat,  zgłoszona  przez  KW  JEDNOŚĆ  NARODU,
zam. Leszczyniec
3.  Magdalena  Furtak,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Ogorzelec
4.  Stanisława  Eugenia  Furtak,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Leszczyniec
5.  Aleksandra  Koczan,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ, zam. Szarocin
6.  Dawid  Wiktor  Kusztal,  zgłoszony  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Krzeszów
7.  Karol  Piotr  Laszczkowski,  zgłoszony  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ogorzelec
8.  Natalia  Regina  Semeniuk,  zgłoszona  przez  KKW  KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krzeszów
9.  Agnieszka  Urszula  Zbożeń,  zgłoszona  przez  KOMITET  WYBORCZY  PSL,
zam. Janiszów
 
   
 
 
  Załącznik nr 2
Obwodowa  Komisja  Wyborcza  Nr  2,  Zespół  Szkół  w  Pisarzowicach,  Pisarzowice  149,
58-400 Kamienna Góra:
 
1.  Anna  Helena  Bocheńska,  zgłoszona  przez  KKW  KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Przedwojów
2.  Dominik  Paweł  Dorabiała,  zgłoszony  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pisarzowice
3.  Barbara  Monika  Górowska,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Pisarzowice
4.  Elżbieta  Zofia  Jaszczur,  zgłoszona  przez  KW  JEDNOŚĆ  NARODU,
zam. Przedwojów
5.  Mariola  Kmiecik,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ, zam. Gorzeszów
6.  Agnieszka  Halina  Kujawska,  zgłoszona  przez  KKW  KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Przedwojów
7.  Mariola  Józefa  Ptak,  zgłoszona  przez  KOMITET  WYBORCZY  PSL,
zam. Debrznik
8.  Anna  Romanowska,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Leszczeniec
9.  Monika Alicja Zarzycka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Raszów
 
   
 
 
 
 
Załącznik nr 3
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska, Przedwojów 43A, 58-400 Kamienna Góra:
 
1.  Małgorzata  Ewa  Hałambiec,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przedwojów
2.  Kamila  Dagmara  Jaszczur,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Przedwojów
3.  Jadwiga  Małgorzata  Kantyka,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ, zam. Janiszów
4.  Ewa Langner, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
(uzupełnienie składu), zam. Miszkowice
5.  Szymon  Wiesław  Pluskota,  zgłoszony  przez  KW  JEDNOŚĆ  NARODU,
zam. Przedwojów
6.  Wiesław  Pluskota,  zgłoszony  przez  KOMITET  WYBORCZY  PSL,
zam. Przedwojów
7.  Teresa  Rabenda,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Kamienna Góra
8.  Przemysław  Emil  Sondej,  zgłoszony  przez  KKW  KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Przedwojów
9.  Angela  Patrycja  Wasik,  zgłoszona  przez  KWW  POLSKA  SOCJALNA,
zam. Kamienna Góra
 
   
 
 
  Załącznik nr 4
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, Ptaszków 49, 58-400 Kamienna Góra:
 
1.  Teresa Maria Banach, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Ptaszków
2.  Dorota Bocheńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO
.N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Dębrznik
3.  Natalia  Beata  Janiak,  zgłoszona  przez  KOMITET  WYBORCZY  PSL,
zam. Wojcieszów
4.  Krzysztof  Marek  Kiełbasa,  zgłoszony  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ, zam. Czadrów
5.  Marta Monika Kolat, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Ptaszków
6.  Marianna Komorowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA
PO .N IPL ZIELONI, zam. Kamienna Góra
7.  Dorota  Anna  Nowakowska,  zgłoszona  przez  KW  JEDNOŚĆ  NARODU,
zam. Dębrznik
 
   
 
 
  Załącznik nr 5
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Krzeszów ul. Kalwaria 1,
58-400 Kamienna Góra:
 
1.  Agnieszka Cincio, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Krzeszów
2.  Anna Deka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krzeszów
3.  Adam  Janusz  Filip,  zgłoszony  przez  KW  PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Ptaszków
4.  Małgorzata  Katarzyna  Filip,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ptaszków
5.  Helena Teresa Gondek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA
PO .N IPL ZIELONI, zam. Czadrów
6.  Ewelina  Ewa  Jała,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Opawa
7.  Natalia  Aleksandra  Kawalec,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Chełmsko Śląskie
8.  Maria  Anna  Lewandowska,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krzeszów
9.  Monika  Matusik,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Jawiszów
10.  Maria  Janina  Szara-Szczecina,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ, zam. Krzeszów
11.  Judyta Zasada, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N
IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Chełmsko Śląskie
 
   
 
 
 
 
Załącznik nr 6
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska, Gorzeszów 113, 58-400 Kamienna Góra:
 
1.  Alicja  Małgorzata  Bielak,  zgłoszona  przez  KWW  PRZYWRÓCIĆ  PRAWO
(uzupełnienie składu), zam. Olszyny
2.  Aleksandra Małgorzata Owczarz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY
PSL, zam. Krzeszów
3.  Paweł Owczarz, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Krzeszów
4.  Aniela  Pokrzywa,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ, zam. Gorzeszów
5.  Anna  Maria  Wiśniewska-Mrowca,  zgłoszona  przez  KKW  KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Olszyny
6.  Franciszek  Jan  Wondołowski,  zgłoszony  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Krzeszów
7.  Stanisław  Andrzej  Wondołowski,  zgłoszony  przez  KW  PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krzeszów
 
   
 
 
 
 
Załącznik nr 7
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica Wiejska, Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra:
 
1.  Katarzyna  Maria  Kędroń,  zgłoszona  przez  KW  JEDNOŚĆ  NARODU,
zam. Krzeszów
2.  Bożena  Julia  Kolat,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Ptaszków
3.  Paweł Piskorski, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N
IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamienna Góra
4.  Helena  Poniatowska,  zgłoszona  przez  KW  SOJUSZ  LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ, zam. Czadrów
5.  Paweł  Kacper  Ptak,  zgłoszony  przez  KOMITET  WYBORCZY  PSL,
zam. Dębrznik
6.  Anna  Władysława  Stochmal,  zgłoszona  przez  KKW  KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Czadrów
7.  Danuta  Ziajkiewicz,  zgłoszona  przez  KW  PRAWO  I  SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Ptaszków
 
   
 
 
  Załącznik nr 8
Obwodowa  Komisja  Wyborcza  Nr  8,  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Szarocinie,  Szarocin  1,
58-400 Kamienna Góra:
 
1.  Beata  Ewa  Czyczkan,  zgłoszona  przez  KOMITET  WYBORCZY  PSL,
zam. Kamienna Góra
2.  Oliwia  Aleksandra  Czyczkan,  zgłoszona  przez  KW  JEDNOŚĆ  NARODU,
zam. Kamienna Góra
3.  Jolanta Fecko, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Kamienna Góra
4.  Joanna Ewa Frączek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Janiszów
5.  Teresa Halina Kuś, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO
.N IPL ZIELONI, zam. Przedwojów
 
 

powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2019
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 24.09.2019. Wygasa 15.10.2019. Odsłon 159
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony