INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 16 września 2019 r. (wygasły...)

 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 16 września 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
684  i  1504),  w  celu  powołania  w  gminie  Kamienna  Góra  obwodowych  komisji  wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I informuje, co następuje:
 
§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do  dnia  19.09.2019 r.  do  godz.  10:00  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Kamienna  Góra  do  niżej
wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 6,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 2.

§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w  §  1,  członków komisji  wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Kamienna Góra.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel
 

powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 16.09.2019. Wygasa 24.06.2020. Odsłon 147
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony