Decyzje lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E RI.6733.9.2020

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2020 Utworzono: 24.07.2020

O B W I E S Z C Z E N I E RI.6733.5.2020

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2020 Utworzono: 24.07.2020

O B W I E S Z C Z E N I E RI.6733.4.2020

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2020 Utworzono: 24.07.2020

O B W I E S Z C Z E N I E RI.6733.11.2020

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2020 Utworzono: 24.07.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.6.2020

„Przebudowa syfonu kanalizacji sanitarnej pod potokiem Zadrna w Krzeszowie” przewidziana do realizacji na działkach nr 100, 104, 120/4, 183/8, 120/2, 405/2, 408, 407, 405/1, we wsi Krzeszów.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2020 Utworzono: 22.07.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.8.2020

„ Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy De 90, De 25” przewidziana do realizacji na cz. działki nr 206 we wsi Krzeszówek i cz. działki nr 419/3 we wsi Krzeszów.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2020 Utworzono: 22.07.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.12.2020

„Monitoring parkingu wraz z budową linii kablowej w Krzeszowie” przewidziana do realizacji na działkach nr 695, 694/3, 693/1, 686, 650/11, 650/14, we wsi Krzeszów.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2020 Utworzono: 22.07.2020

Owieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu pos
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2020 Utworzono: 25.06.2020

Owieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.9.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu pos
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2020 Utworzono: 25.06.2020

Owieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.5.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie ar
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2020 Utworzono: 25.06.2020

Owieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.4.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie ar
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2020 Utworzono: 25.06.2020

Owieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra RI.6733.7.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie ar
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2020 Utworzono: 25.06.2020

Owieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2020 Utworzono: 17.04.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy RI.6733.3.2020

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowanie terenu przyległego do budynku, planowanej do realizacji we wsi Krzesz&o
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2020 Utworzono: 20.03.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy RI.6733.2.2020

Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy De 63, De 40” przewidziana do realizacji na działkach nr cz. 401/10, 402, 419/1 oraz 401/11 we wsi Krzeszów, ul. Św. Anny;
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2020 Utworzono: 20.03.2020
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
aktualne... Początek strony