Decyzje lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E nr P/11/2019

O B W I E S Z C Z E N I E nr P/11/2019
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2019 Utworzono: 15.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 p
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma

O B W I E S Z C Z E N I E   Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2019 Utworzono: 01.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administr
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 12.07.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administr
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 12.07.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945, ze zm), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administra
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 12.07.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2019 Utworzono: 27.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 114892D w miejscowości Ogorzelec”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 112/2
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

w spraiwe lokalizacji inwestycji celu publicznego „Stacja bazowa T-MOBILE nr 44766 z infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach nr 282, 318/2, 318/1, 289 we wsi Dębrznik,
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 114892D w miejscowości Ogorzelec”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 112/2
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Gazociąg średniego ciśnienia De 63, De 40 w rejonie ul. Loretańskiej i Kalwaria” przewidzianego do realizacji na działkach nr 582/3, 582/2, 582/11 oraz na części d
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Stacja bazowa T-MOBILE nr 44766 z infrastrukturą techniczną” przewidziana do realizacji na działkach nr 282, 318/2, 318/1, 289 we wsi Dębrznik.
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Stacja bazowa T-MOBILE nr 44766 z infrastrukturą techniczną” przewidziana do realizacji na działkach nr 282, 318/2, 318/1, 289 we wsi Dębrznik.
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Gazociąg średniego ciśnienia De 63, De 40 w rejonie ul. Loretańskiej i Kalwaria” przewidzianego do realizacji na działkach nr 582/3, 582/2, 582/11 oraz na części
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 27.02.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90 oraz sieci kanalizacyjnej Ø 160 dla działek nr: 582/1, 582/2, 582/4, 582/5, 582/6, 582/7, 582/9, 582/10, 582/11 w Krzeszowie, przewidziany
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
aktualne... Początek strony