OBWIESZCZENIE NR RI.6733.6.2024

Kamienna Góra dnia 05.04.2024 r.

RI.6733.6.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 22.03.2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działek nr 602/14, 602/31, 602/32, 602/41, we wsi Pisarzowice.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 05.04.2024
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 05.04.2024. Wygasa 26.04.2024. Odsłon 4899
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony