OBWIESZCZENIE NR RI.6733.38.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 24.01.2023 r.

RI.6733.38.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 24.01.2023 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch odcinków linii kablowych elektroenergetycznych średniego napięcia do 30kV na działkach 404/3, 404/2, 404/1, 375/1, 81/3, 81/4, 374, 385/1, 20/1, 386, 373/1, 373/3, 89/5, 98/1, 98/2 we wsi Dębrznik oraz słupa średniego napięcia (o wysokości do 20,0 m) i odcinka linii napowietrznej średniego napięcia (o długości do 15,0 m) na działce 98/2 we wsi Dębrznik.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2000 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 24.01.2023
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 24.01.2023. Wygasa 14.02.2023. Odsłon 4904