OBWIESZCZENIE NR RI.6733.21.2021 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 21.10.2022 r.

RI.6733.21.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm),

 

zawiadamia, że w dniu 21.10.2022 r., wznowiono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie publicznej drogi gminnej nr 114921D i 114922 D oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 189/20 wraz z odwodnieniem w ramach inwestycji „Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 114921 i 114922 D oraz drogi wewnętrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie”, planowanej do realizacji we wsi Ptaszków, na działkach 312/2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1,188/1, 188/6, 184, 313/3;

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 21.10.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 21.10.2022. Wygasa 11.11.2022. Odsłon 4868
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony