OBWIESZCZENIE RI.6733.27.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 06.09.2022 r.

RI.6733.27.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 06.09.2022 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w Domu Kultury w Pisarzowicach na kuchnię wraz z zapleczem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 629/1, 629/2, 630, 700 we wsi Pisarzowice.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUSBrak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 07.09.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 07.09.2022. Wygasa 28.09.2022. Odsłon 4908