OBWIESZCZENIE RI.6733.37.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 09.12.2022 r.

RI.6733.37.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 27.10.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu świetlicy wiejskiej na terenie kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działkach nr 391/16, 391/17 i 371 we wsi Czadrów.

 

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą zakresu inwestycji, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2, 5 i 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji w przedmiotowej sprawie, w celu uzgodnienia ponownie przesłano do:

- Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze,

- Starosty Powiatu Kamiennogórskiego, w zakresie ochrony gruntów rolnych,

- Starosty Powiatu Kamiennogórskiego, w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

- Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwówku Śląskim, w zakresie melioracji i urządzeń wodnych.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2022
Opublikowana przez D. Sowa dnia 09.12.2022. Wygasa 30.12.2022. Odsłon 4877
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony