OBWIESZCZENIE NR RI.6733.47.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 24.01.2023 r.

RI.6733.47.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 24.01.2023 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 108/1, 88/3, 84/2, 77/10, 81, 88/2, we wsi Ogorzelec.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2000 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 25.01.2023
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 25.01.2023. Wygasa 15.02.2023. Odsłon 4908