Zawiadomienie RI.6733.13.2023 z dnia 21.02.2024r.

Kamienna Góra dnia 21.02.2024 r.

RI.6733.13.2023

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.),             

zawiadamia, że w dniu 21.02.2024 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej, przewidzianej do realizacji na części działek nr 13, 181/24, 181/97, 181/96, 181/22, 181/72, 181/73, 181/94, 181/98, 181/100, 181/101 i 181/27 we wsi Czadrów.

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 22.02.2024
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 22.02.2024. Wygasa 31.07.2024. Odsłon 4899
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony