OBWIESZCZENIE RI.6733.16.2020 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 11.02.2021 r.

RI.6733.16.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 11.02.2021 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 60,5m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „PJE_KamiennaG_Czadrow3/69602”, przewidzianej do realizacji na działce nr 138/3 we wsi Czadrów.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 11.02.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 11.02.2021. Wygasa 27.02.2021. Odsłon 4868
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony