Obwieszczenie RI.6733.8.2021 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 12.07.2021 r.

RI.6733.8.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735),

 

zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku mieszkalnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianej do realizacji na działce nr 145/2 we wsi Szarocin.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 13.07.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 12.07.2021. Wygasa 27.07.2021. Odsłon 4908
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony