Obwieszczenie RI.6733.7.2023 z dnia 29.05.2023 r.

Kamienna Góra dnia 29.05.2023 r.

RI.6733.7.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 25.04.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z powiązanymi liniami kablowymi SN i nN, budowie słupa SN, budowie złączy kablowych nN oraz budowie kanalizacji teletechnicznej w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 444, 451, 446, 449, 452, 448, 453/1, 453/6, 453/9, 454, 453/5, 453/4, 453/3, 453/2 i 460 we wsi Krzeszów.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 29.05.2023. Wygasa 31.01.2024. Odsłon 4908
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony