OBWIESZCZENIE NR RI.6733.4.2023

Kamienna Góra dnia 24.05.2023 r.

RI.6733.4.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 24.05.2023 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 31 oraz 38/5, we wsi Krzeszów.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 24.05.2023
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 24.05.2023. Wygasa 14.06.2023. Odsłon 4868
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony