OBWIESZCZENIE RI.6733.25.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 05.08.2022 r.

RI.6733.25.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 05.08.2022 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu o wysokości do 9 m, przewidzianej do realizacji na działce nr 650/14 we wsi Krzeszów.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 05.08.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 05.08.2022. Wygasa 26.08.2022. Odsłon 4868
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony