OBWIESZCZENIE RI.6733.29.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 02.08.2022 r.

RI.6733.29.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 02.08.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie odcinka sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 976, 1000, 1028, 1015/4, 1013/17, 1012, we wsi Krzeszów.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 02.08.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 02.08.2022. Wygasa 23.08.2022. Odsłon 4899
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony