OBWIESZCZENIE NR RI.6733.21.2021

Kamienna Góra dnia 07.12.2022 r.

RI.6733.21.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 07.12.2022 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie publicznej drogi gminnej nr 114921D i 114922 D oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 189/20 wraz z odwodnieniem w ramach inwestycji „Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 114921 i 114922 D oraz drogi wewnętrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie”, planowanej do realizacji we wsi Ptaszków, na działkach 312/2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1,188/1, 188/6, 184, 313/3.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2000 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 08.12.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 08.12.2022. Wygasa 29.12.2022. Odsłon 4904