OBWIESZCZENIE NR RI.6733.40.2022

Kamienna Góra dnia 24.01.2023 r.

RI.6733.40.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 24.01.2023 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci średniego napięcia 20kV i budowa odcinka linii napowietrznej średniego napięcia 20kV, przewidzianej do realizacji na działce nr 98/2 we wsi Dębrznik.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2000 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 24.01.2023
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 24.01.2023. Wygasa 14.02.2023. Odsłon 4904
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony