Obwieszczenie RI.6733.3.2023 z dnia 14.03.2024 r.

Kamienna Góra dnia 14.03.2024 r.

RI.6733.3.2023

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.),

zawiadamia, że w dniu 14.03.2024 r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Kamienna Góra o sprostowaniu omyłki pisarskiej powstałej w treści decyzji Nr P/12/2023 z dnia 31.05.2023 r., ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na części działek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Szarocin, w następujący sposób:

jest:

- w pkt 1 - „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na części działek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Czadrów (...)”

powinno być:

- w pkt 1 - „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na części działek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Szarocin (...)”

Z treścią ww postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 14.03.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 14.03.2024. Wygasa 29.03.2024. Odsłon 4901
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony