Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra (wygasły...)

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 29.08.2018 r. decyzją nr P/13/2018 zostało zakończone postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, planowanej do realizacji we wsi Szarocin, na działkach nr 140, 141, 138 i 137.

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 05.09.2018
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 05.09.2018. Wygasa 26.09.2018. Odsłon 4904
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony