Obwieszczenie RI.6733.15.2020 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 10.12.2020 r.

RI.6733.15.2020

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.),
 
zawiadamia, że w dniu 10.12.2020 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do działki nr 215/1, planowanej do realizacji we wsi Leszczyniec, na działkach 217, 216/2, 397/1.
 
Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.
 
 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

                                                                                                  WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

                                                                                                  /-/ PATRYK STRAUS

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 11.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 11.12.2020. Wygasa 29.12.2020. Odsłon 4908
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony