ZAWIADOMIENIE RI.6733.1.2024 dnia 5.03.2024 r.

Kamienna Góra dnia 5.03.2024 r.

RI.6733.1.2024

 

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.),

zawiadamia, że w dniu 05.03.2024 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działek nr 236/14, 234, 236/8 i 236/18 we wsi Krzeszów.

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUSZałączniki:
zaw_obw_zak_bip_RI_6733_1_2024.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.03.2024. Wygasa 31.08.2024. Odsłon 4903