Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra (wygasły...)

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073),

z a w i a d a m i a, że w dniu 21.05.2018 r. decyzją Nr P/7/2018 zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu na potoku Bystrek, przewidzianej do realizacji na działkach nr 89/1, 156 we wsi Raszów, w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych nr 88 i 152 w Raszowie”.

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 24.05.2018
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 24.05.2018. Wygasa 14.06.2018. Odsłon 4858
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony