OBWIESZCZENIE NR RI.6733.32.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 27.10.2022 r.

RI.6733.32.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000),

 

zawiadamia, że w dniu 27.10.2022 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie przepustu na potoku Świdnik wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na części działek nr 111, 108/1 i 108/2 we wsi Ogorzelec.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2000) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 27.10.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 27.10.2022. Wygasa 17.11.2022. Odsłon 4904
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony