Zawiadomienie RI.6733.1.2024 z dnia 5.02.2024 r.

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 19.01.2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działek nr 236/14, 234, 236/8 i 236/18 we wsi Krzeszów.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 05.02.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.02.2024. Wygasa 31.07.2024. Odsłon 4899
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony