O B W I E S Z C Z E N I E RI.6733.8.2020 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 10.08.2020 r.

RI.6733.8.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a, że w dniu 10.08.2020 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.„ Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy De 63, De 25” przewidziana do realizacji na cz. działki nr 206 we wsi Krzeszówek i cz. działki nr 419/3 we wsi Krzeszów.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 10.08.2020
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 11.08.2020. Wygasa 01.09.2020. Odsłon 4908
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony