Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.

  • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (poniżej wykaz):

l.p. 

Numer uchwały RG i data podjęcia 

Obszar objęty opracowaniem 

Ewentualne przeznaczenie 

 1.  XIII/48/97 z dn.26.11.1997

Krzeszów, dz.nr 848/1, 848/2 

- parking 
 2.  XIII/49/97 z dn. 26.11.1997 Przedwojów, dz.nr 290/9, 290/10  - na cele produkcyjno-handlowe 
 3.  V/23/98 z dn. 26.05.1998

1) Krzeszów, dz.nr 860/3, 861/2

2) Krzeszów, dz.nr 847 

- na cele mieszkaniowe

- na cele rolne

 4.  V/24/98 z dn. 26.05.1998

1) Czarnów, dz.nr 16

2) 5 terenów w różnych wsiach

3) Janiszów

4) Jawiszów

5) Lipienica dz.nr 157/2

6) Ogorzelec, 4 tereny

- na cele turystyczne

- na cele rekreacyjne i komunikacji

- pole golfowe

- na cele usługowo-produkcyjne

- na ogródki przydomowe

- na cele mieszkaniowe i rekreacyjno-sportowe

 5.  III/10/01 z dn. 29.03.2001 Krzeszów, dz.nr 1023  - na cele produkcyjno-handlowe 
 6.  IV/20/01 z dn. 26.04.2001 teren górniczy "Krzeszówek"  - powierzchniowa eksploatacja górnicza 
 7.  X/43/01 z dn. 25.10.2001

1) Kochanów

2) Krzeszów

3) Krzeszówek

4) Pisarzowice

5) Czadrów

6) Lipienica

7) Przedwojów

8) Przedwojów 

- cele rekreacyjne

- cele mieszkaniowe

- cele rekreacyjne

- cele mieszkaniowe

- stacja paliw

- cele rekreacyjne

- cele komunikacyjne

- cele mieszkaniowe

 8.  V/28/03 z dn. 27.03.2003

1) Przedwojów

2) Pisarzowice

3) Pisarzowice

4) Czarnów, dz.nr 112

5) Krzeszów, dz.nr 551

6) Ogorzelec, dz.nr 263/6

7) Olszyny 

 - na cele produkcyjne

- na cele budownictwa letniskowego

- na cele produkcyjne

- na cele zabudowy letniskowej

- na cele produkcyjne

- na cele usługowe

- na cele zabudowy letniskowej

 9.  VI/40/03 z dn. 24.04.2003 Krzeszów, dz.nr 960/2, 961, 962, 963 - Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
 10.  XX/87/08 z dn. 27.02.2008 Krzeszów, Lipienica  - na cele rolne kultu religijnego 
Informacja wytworzona przez A. Damasiewicz dnia 13.04.2010
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 13.04.2010. Odsłon 3890, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony