2012

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.

 

Sprawozdanie opisowe za 2012 r.

 

Wykonanie budżetu za rok 2012 - dochody. 

 

Wykonanie budżetu za rok 2012 - wydatki.

 

Mienie komunalne.

 

Biblioteka.

 

Kultura.

 

 

Informacja wytworzona przez R. Kachniarz dnia 05.04.2013 9:46
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.04.2013 9:46. Odsłon 1902, Wersja 1